Gmina Purda w województwie warmińsko-mazurskim to jeden z najpiękniejszych krajobrazowo obszarów regionu. Purda jest gminą wiejską, należącą do powiatu olsztyńskiego, od północnego zachodu graniczy z Olsztynem.

Przez jej teren przebiegają: linia kolejowa relacji Olsztyn-Szczytno, droga krajowa z Olsztyna do Szczytna oraz drogi wojewódzkie i gminne, zapewniające dojazd do wszystkich miejscowości gminy. Historycznie należy w zasadniczej części do Warmii.

Gmina jest obszarem bardzo atrakcyjnym dla turystyki i wypoczynku, zwłaszcza dla zapracowanych, zestresowanych mieszkańców z wielkich aglomeracji i turystów. Teren jest tu urozmaicony pagórkami, lasami, jeziorami, rzeczkami i alejami starych drzew.
Lasy na terenie gminy zajmują ponad połowę jej powierzchni. Lesistość jest tu wyższa od lesistości w województwie warmińsko-mazurskim.

Większość lasów wchodzi w skład rozległego masywu leśnego zwanego Lasami Purdzko-Ramuckimi, który zajmuje część centralną i południową gminy. Krajobraz urozmaicają rynny jezior: Kośna – z odgałęzieniem do jezior Duża i Mała Czerwonka; Serwent; Linowskiego, Gimu, od zachodu przylega rynna Jeziora Łańskiego.

Do obszaru gminy należą dwa rezerwaty: „Jezioro Kośno” oraz częściowo rezerwat „Las Warmiński”. Ten pierwszy obejmuje duże jezioro, otoczone starymi borami, charakteryzuje się zachowanym naturalnym krajobrazem, jest ostoją ptactwa wodnego i drapieżnego.
Na tych terenach żyje wiele ptaków, dużych ssaków oraz ryb. Z tego powodu gmina znana jest nie tylko turystom, ale także przyrodnikom, myśliwym i wędkarzom.

Nieodłącznym składnikiem krajobrazu są bociany białe. Ozdobą tutejszych lasów jest jeleń europejski, często spotykamy tu sarny i dziki, w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej można się również natknąć na wilki. W rejonach tutejszych jezior zamieszkuje kilka gatunków dzikich kaczek, czapla siwa. Przedstawicielami ptaków drapieżnych występujących na tym terenie są: bielik, rybołów i orlik krzykliwy.

(Fot. By Piotr Marynowski / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 3.0 pl)