Pierwszą z nich było wykonanie placów zabaw w następujących miejscowościach: Purda, Prejłowo, Trękus, Kaborno, Przykop, Nowa Kaletka i Zgniłocha. Inwestycja zakończyła się w marcu 2011 roku.

W tym samym roku zrealizowano również bardzo dużą inwestycję, na którą wydano 1 820 000 złotych, polegającą na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Bałdy i Butryny. W Bałdach wybudowano wtedy oczyszczalnię ścieków, którą uruchomiono w czerwcu 2011 roku. Oczyszczalnia ścieków jest przeznaczona dla miejscowości Butryny, Bałdy, Nowej Kaletki i Zgniłochy.

Lata 2012-2016
Rok 2012 to dalszy rozwój sieci kanalizacyjnych oraz inwestowanie w szkoły. Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Ostrzeszewa i Klebarku Małego.

W Purdzie w 2012 roku wybudowano bibliotekę gminną, a w Nowej wsi powstała świetlica wiejska, boiska, bieżnia oraz plac zabaw.
Natomiast w 2014 roku kontynuowano budowę sieci kanalizacyjnej dla Ostrzeszewa i Klebarku Małego oraz wybudowano przepompownię w Klebarku Wielkim. Zmodernizowano oświetlenie w Nowej Kaletce i Trękusie. Poza tym wybudowano kompleks sportowo-rekreacyjny w Klebarku Wielkim.
W 2016 roku gmina pozyskała środki na inwestycje proekologiczne.

W związku z tym jest planowana przebudowa dwóch niedziałających kotłowni węglowych, znajdujących się w szkołach w Szczęsnem i Butrynach na kotłownie zasilane na biomasę.

(Fot. Pixabay / CC0)